krzyż z Westerplatte w głównym ołtarzu kaplicy (1957 r.)