Szef Niemieckiego Frontu Pracy – Robert Ley zwiedza budowę osiedla mieszkaniowego dla niemieckich robotników, 1940 r.