zasłużeni budowniczowie plebanii (28 maja 1963 r.)