Budżet na 2021 r.

W dn. 19 stycznia 2021 r. Rada Dzielnicy Chełm podjęła Uchwałę nr XVII/34/2021 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na rok 2021.
Przez kilka poprzedzających tygodni konsultowaliśmy projekt uchwały z mieszkańcami naszej dzielnicy.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radnych.