Eco-transformers 2028 – Wyzwania dla edukacji w kształtowaniu postaw środowiskowych w XXI wieku

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji pt.:
Eco-transformers 2028
Wyzwania dla edukacji w kształtowaniu postaw środowiskowych w XXI wieku

Konferencja ma charakter  interdyscyplinarny i jest adresowana w szczególności do przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli  i edukatorów oraz aktywistów społecznych. Poświęcona  będzie tematyce edukacji ekologicznej w kontekście dynamicznie zachodzących zmian w mentalności społecznej,  postępujących procesów integracji w ramach unii europejskiej oraz  rozwoju nowych technologii i narzędzi edukacyjnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia:

  • globalizowania się postaw środowiskowych
  • dewaluacji pojęcia ekologii i atomizacji społeczeństwa
  • wyzwań stojących przed nauczycielami  promującymi  postawy pro środowiskowe
  • roli nowych technologii  w kształtowaniu  programów edukacyjnych

Komitet organizacyjny:

Joanna Lepczak-Michalska
Ewa Podlesińska
Tomasz Rozwadowski
Maria Weber
Sekretarz: Agnieszka Fiszka Borzyszkowska

Rada Programowa:

Andrzej Baranowski
Stanisław Juchnowicz
Ewa Maria Siedlecka
Maria Staniszewska

Prezentacje  wprowadzające do  tematu konferencji:

Pan Marek Bukowski pokaże,  jak nauka przez wieki próbowała kształtować ludzi i ich stosunek do świata. Czy  w obecnych czasach młodzi ludzie  wciąż potrzebują naukowego punktu widzenia? Tomasz Rozwadowski przedstawi  plan dotarcia do odbiorcy z przekazem, który  powinien zadziałać w erze Whatsup’a i Snapchat’a. Czy kultura obrazkowych emotikonek i świat skrótowej informacji to ciągle przyjazne środowisko dla modelu 45-minutowej  lekcji?

Andrzej Tyszecki z właściwą sobie swadą opowie o wieloletnich  pracach nad operatami środowiskowymi. Głos praktyka z pewnością przekłada się na  nasze indywidulane wybory  i sposób korzystania z zasobów . Pani Barbara Kijewska przedstawi, w jaki sposób płeć może determinować  nasze relacje ze środowiskiem.  Postawienie prowokacyjnych pytań będzie zmierzać  do refleksji, która płeć w większym stopniu  odpowiada za niszczenie  przyrody. Problem  z pewnością przyciągnie uwagę młodzieży poszukującej tajników dorosłości…

PROGRAM:

14:30- Powitanie  gości
14:40 – Joanna Lepczak-Michalska, Ewa Podlesińska: Wprowadzenie do  tematyki konferencji

Prezentacje wprowadzające:

14:50 – Marek BukowskiNauka a kształtowanie postawy  wobec świata
15:05 – Tomasz RozwadowskiElevator pitch jako początek efektywnej komunikacji ekologicznej
15:20 – Andrzej TyszeckiDo jakiego stopnia możemy być  świadomi naszego oddziaływania na środowisko
15:35 – Barbara KijewskaKtóra płeć zadecyduje o ocieplaniu klimatu?
15:50 – krótkie podsumowanie prezentacji

Seminarium kreatywne:

16:00 – Jak efektywnie kształtować  postawy pro-środowiskowe?

Prowadzenie: Elżbieta Mazurek, Tomasz Rozwadowski
Omówienie  warsztatów, podział  na zespoły problemowe,

16:15 – 16:45 – brainstorming przy kawie i ciastku
17:00 – 17:45 – prezentacja wyników / wystąpienia oponentów
19:20 – PODSUMOWANIE  – WNIOSKI i wręczenie certyfikatów

Więcej na: https://ekoagora.pl/eco-transformers-2028/