Informacja na temat e-dowodu

Informacja na temat e-dowodu z drugą cechą biometryczną.

Już od 7 listopada można składać wnioski o nowy dowód osobisty.

Czym będzie się różnił od dotychczasowego dowodu i w jaki sposób można składać wniosek
o nowy dowód zapytaliśmy Tomasz Filipowicza dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
Na początek pytanie: ile dowodów osobistych wymienianych jest rocznie w Gdańsku?
Każdego roku wymieniamy średnio ok 50 tys. dowodów osobistych, wśród nich są dowody dla osób, które otrzymują dowód po raz pierwszy, ale również dla tych, którzy zmienili dane (np. nazwisko), albo dokument utracili (uległ zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży) oraz dla tych osób, których ważność dowodu wygasła. Przypominamy, że dowód ważny jest przez 10 lat i należy wymienić go przed końcem daty ważności.
Skąd pomysł na konieczność zmiany dowodu?
Podstawą tych zmian jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 20 czerwca 2019 roku w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się. Przepis ten wprowadził obowiązek zamieszczania
w dokumentach tożsamości dwóch cech biometrycznych tj. fotografii i odcisków palców.
W naszym kraju odbiciem tego jest zmiana ustawy o dowodach osobistych uchwalona w dniu 14 kwietnia 2021r.
Na czym będą polegały zmiany?
Zmiany dotyczyć będą zarówno wyglądu dowodu osobistego, jak i procedury jego uzyskiwania.
Zmiany, które zauważymy w wyglądzie dowodu osobistego to:
– dwuliterowy kod państwa członkowskiego Unii wydającego dokument na tle niebieskiego prostokąta otoczonego żółtymi gwiazdkami,
– odwzorowanie własnoręcznego podpisu.

Podstawowa zmiana, czyli druga cech biometryczna (skan odcisków palców) nie będzie widoczna – znajdować się one będą wyłącznie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Zmiany nastąpią również w terminach ważności dowodów, w trybie ubiegania się o ten dokument oraz w sposobie jego odbioru.

Wiek osoby dla której ma być wydany dowód osobisty 0 – 5 lat 5 – 12
lat 12 – 13 lat 13 – 18 lat Powyżej 18 lat
Obowiązek obecności przy składaniu wniosku nie tak tak tak tak
Obowiązek obecności przy odbiorze dowodu osobistego nie nie tak tak tak
Termin ważności wydanego dowodu 5 lat 5 lat 10 lat 10 lat 10 lat
Konieczność pobrania odcisków palców nie nie tak tak tak
Konieczność złożenia wzoru własnoręcznego podpisu nie nie tak tak tak
Możliwość uzyskania certyfikatu podpisu elektronicznego nie nie nie tak tak
Aktywacja warstwy elektronicznej – ustalenie kodów PIN nie nie nie tak tak
Czy wniosek będzie można złożyć elektronicznie? tak tak* nie nie nie
*w tym przypadku konieczność obecności przy odbiorze dowodu

Pozostałe istotne informacje:
1. Jeśli Twój dowód jest ważny – nie musisz go wymieniać. Proces wymiany będzie naturalny, związany z upływam terminu ważności dotychczas posiadanego dowodu – jednak każdy chętny będzie mógł to zrobić w dowolnym czasie.
2. Ustawa nie przewiduje odmowy złożenia odcisków palców podczas składania wniosku oraz ich weryfikacji podczas odbioru dowodu.
3. Jeśli podczas składania wniosku o dowód okaże się, że chwilowo (np. ze względów medycznych) nie jest możliwe pobranie odcisków palców, wówczas wydawany jest dowód ważny przez okres 12 miesięcy.
4. Jeżeli podczas składania wniosku podasz swój numer telefonu, zostanie on wprowadzony do Rejestru Danych Kontaktowych, a gdy dowód będzie gotowy otrzymasz powiadomienie SMS.

Co się zmieni w obsłudze osób, które nie mogą samodzielnie udać się do urzędu
aby złożyć wniosek i odebrać dowód?
Wprowadzona zostanie możliwość przyjęcia wniosku i pobranie odcisków palców poza urzędem, tj. w miejscu pobytu osoby. Umożliwi to wnioskowanie i wydawanie dowodów osobistym osobom, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (np. osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej czy zakładach karnych).
Mobilna stacja urzędnika pozwoli na:
– przyjęcie wniosku o dowód osobisty wraz z pobraniem odcisków palców,
– aktywację warstwy elektronicznej podczas wydania dowodu osobistego,
– aktywację certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, w tym podpisu osobistego.

Kiedy i gdzie można przyjść wymieć dowód i jakie dokumenty są potrzebne?
W Gdańsku dowód osobisty można wymienić w jednej z trzech dowolnych lokalizacji:
-Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Partyzantów 74
-Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12
-Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2a.

Warto pamiętać, aby zabrać ze sobą dotychczasowy dowód, a w przypadku jego utraty inny dokument tożsamości, oraz jedno zdjęcie. Informacje o tym jak powinno wyglądać zdjęcie dostępne są na https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Tych, którzy muszą pilnie wymienić dowód zapraszamy do naszych Zespołów bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty.
Natomiast osobom, które na spokojnie chciałyby umówić się na wizytę, rekomendujemy całodobową rezerwację telefoniczną przez Gdańskie Centrum Kontaktu pod nr 58 52 44 500 albo rezerwację przez internet na https://www.gdansk.pl/rezerwacja
Dzięki temu można wybrać dogodny dzień i godzinę, a sama wizyta zajmie zaledwie kilkanaście minut.

WAŻNY KOMUNIKAT:
W związku z wejściem w życie w dniu 7 listopada nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że
w piątek 5 listopada br. przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych będzie realizowane do godziny 11:30. Za utrudnienia przepraszamy.