Informacja o pełnionych dyżurach przez radnego Rady Seniorów w Gdańsku

Radny Rady Seniorów p. Roman Berlik będzie pełnił dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy Chełm (ul. Cebertowicza 3-5) w każdą drugą środę miesiąca w godz. 17:00-18:30.

W sprawach pilnych dostępny jest pod nr tel. 502-153-025.

Dyżury dotyczą spraw seniorów z dzielnicy Chełm.