Konsultacje budżetu na 2020 r.

Rozpoczynamy konsultacje projektu budżetu dzielnicy Chełm na 2020 r.
Prosimy o przesyłanie uwag na fb, e-maila: radachelm@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby Rady Dzielnicy Chełm (ul.Cebertowicza 3-5, 80-808 Gdańsk).

Konsultacje potrwają 2 tygodnie, do 19.12.2019 r.