Najbliższe dyżury Rady Dzielnicy Chełm

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dzielnicy informujemy o najbliższych dyżurach Radnych Dzielnicy Chełm, które odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy wg poniższego planu:

04.04.2017 godz. 17.00 – 19.00 – Siedziba Rady Dzielnicy ul. Cebertowicza 3-5

09.05.2016 godz. 17.00 – 19.00 – Siedziba Rady Dzielnicy ul. Cebertowicza 3-5

06.06.2017 godz. 17.00 – 19.00 – Siedziba Rady Dzielnicy ul. Cebertowicza 3-5