Orunia Górna – Gdańsk Południe. To nazwa nowej, 35. dzielnicy Gdańska

Na sierpniowej, przedostatniej przed wyborami samorządowymi, sesji Rady Miasta Gdańska, przegłosowano uchwałę w sprawie podziału dzielnicy Chełm na dwie mniejsze: Chełm i Orunię Górną – Gdańsk Południe. Radni zajęli się też kwestią mieszkań na Cygańskiej Górze, a także kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

30 sierpnia 2018 roku przejdzie do historii Gdańska jako dzień, kiedy zdecydowano o utworzeniu kolejnej, już 35 dzielnicy w naszym mieście. Projekt uchwały w tej sprawie, podczas czwartkowej sesji, przedstawił radny PO, Adam Nieroda.

– Przed rokiem zaprezentowałem uchwałę intencyjną w sprawie podziału dzielnicy Chełm. W międzyczasie odbyły się konsultacje społeczne – przypomniał radny Nieroda. – Mieszkańcy Oruni Górnej od samego początku funkcjonowania „dużego Chełmu” nie identyfikowali się z nim, o czym świadczą m.in. wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Chełm na tym terenie. Warto przypomnieć także, że w dzielnicy Chełm mieszka obecnie ponad 51 tys. mieszkańców, a widząc ilość inwestycji mieszkaniowych, zakładamy, że ta liczba będzie jeszcze rosła. Zdecydowaliśmy się też dołączyć drugi człon do nazwy nowej dzielnicy. Proponujemy, jako klub PO, nazwę „Orunia Górna – Gdańsk Południe”.

Inicjatywa podziału tej dzielnicy wyszła oddolnie, od mieszkańców Oruni Górnej. Przed dwoma laty to Rada Dzielnicy Chełm podjęła uchwałę o podziale dzielnicy na dwie części: Chełm i Orunię Górną.

Radny PO, Mateusz Skarbek, stwierdził w czwartek, że to historyczna chwila dla Oruni Górnej.

– Mieszkałem tam ponad 20 lat. Ta zmiana umożliwi większą identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania, dzielnicą, umożliwi lepszą jej reprezentację. Wyjaśnienia wymaga skąd taka propozycja nazwy – mówiło się bowiem o Oruni Górnej. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której znaleźli się mieszkańcy Oruni Górnej, którzy będąc przyłączeni do dzielnicy Chełm, nie bardzo chcieli się z nią identyfikować. W związku z tym że granice nowej dzielnicy obejmą nie tylko historyczną Orunię Górną, chcieliśmy, by mieszkańcy pozostałych rejonów także identyfikowali się z tym nowym tworem, by czuli większą więź z nową jednostką i bardziej udzielali się w sprawach dzielnicowych.

Radny Nieroda podkreślał z kolei, że przed mieszkańcami nowej dzielnicy stanie wkrótce duże wyzwanie – trzeba będzie bowiem zebrać co najmniej 10 proc. podpisów poparcia, by można było utworzyć tam Radę Dzielnicy.

26 radnych poparło uchwałę w tej sprawie, trzech wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z zaproponowanym podziałem nowa granica Chełmu przebiegać będzie ul. Świętokrzyską, od al. Havla do ul. Małomiejskiej. Następnie będzie kierować się na północ do ul. Ptasiej, przecinając ul. Madalińskiego, potem – na wschód między ul. Ptasią i Hebanowskiego, do ul. Zamiejskiej. Tam granica skręcać będzie na północ i między ogródkami działkowymi, a ul. Kolonia Anielinki przetnie ul. Cienistą na wysokości ul. Bitwy pod Lenino. Za ul. Cmentarną granica dochodzić będzie do ul. Stoczniowców, a podnóżem Biskupiej Góry – do al. Armii Krajowej. Następnie, tą aleją biec będzie na zachód do skrzyżowania z ul. Łostowicką. Tu skręci na południe i al. Havla dochodzić będzie do ul. Świętokrzyskiej.

Z kolei granicę Oruni Górnej stanowić będzie granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej będzie biec na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręci na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzić będzie do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzić będzie do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmieni kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.

Źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/orunia-gorna-gdansk-poludnie-to-nazwa-nowej-35-dzielnicy-gdanska,a,123266