Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w roku 2018 prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferuje pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej, w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej w Gdańsku, Malborku oraz Kościerzynie.

Pomoc jest oferowana w zakresie:

1. pomocy prawnej,
2. mediacji
3. pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
4. pomocy tłumacz języka migowego
5. doradztwa pierwszego kontaktu
6. finansowanie kursów i szkoleń
7. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
8. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
9. finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,
10.pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
11. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego.

W Gdańsku z pomocy można skorzystać przy ul. Grunwaldzka 8;

w Malborku przy ul. Mickiewicza 26/6, oraz w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44-25 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.