Pomoc w Centrum BEiWOZ

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych rozpoczęło swoją działalność, będziemy z Państwem do 31.12.2018 r.

Nasza siedziba znajduje się przy al. Grunwaldzkiej 8 w Gdańsku, pracujemy codziennie w dniach poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 8.30-16.30, wtorek i środa od godziny 12.00-20.00.

Pełnimy rolę punktu wspierającego dla osób zadłużonych, oraz chcielibyśmy być ośrodkiem koordynująco-wspierającym dla podmiotów świadczących usługi w obszarze zadłużeń i edukacji ekonomicznej.

Centrum prowadzi działalność związaną z bezpłatnym :

  • doradztwem w zakresie edukacyjnym,
  • doradztwem w zakresie prawno-finansowym,
  • kompleksowym prowadzeniem spraw,

Działania podejmowane w ramach poradnictwa prawnego gwarantują przygotowanie zindywidualizowanego dostosowanego do potrzeb odbiorcy dokumentu. Poradnictwo obejmuje pomoc w przygotowaniu pism w postepowaniu ugodowym, sądowym i egzekucyjnym.

  • prowadzeniem indywidualnych programów wyjścia z zadłużenia,
  • prowadzeniem indywidualnych programów pomocy osobom będącym ofiarami przestępstw i nadużyć ekonomicznych ( w zakresie będących poza kompetencjami Miejskiego Rzecznika Konsumentów),
  • prowadzeniem grup samopomocowych dla osób posiadających problem utraty kontroli nad długami- proces terapeutyczny,
  • udzielenie informacji telefonicznej w godzinach otwarcia Centrum BEiWOZ- tel. 728 590 288,
  • zapewnienie współpracy z podmiotami z zakresu zadłużeń i edukacji ekonomicznej w sektorach: pozarządowym, publicznym i prywatnym.
  • Zajmiemy się organizacją wydarzeń tematycznych i koordynacją „Dnia bez Długów” i „Dni Bezpieczeństwa Ekonomicznego” w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Liczymy na Państwa wsparcie, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Wspólnie z Państwem chcemy utworzyć system kompleksowego wsparcia specjalistycznego, zwiększyć dostępność do usług i informacji, zapobiegać zadłużeniom, zwiększyć świadomość mieszkańców Gdańska, zainicjować i prowadzić współpracę między podmiotami.

Osoby do kontaktu:

Piotr Puchalski, Iwona Czaja, Rafał Rolka i Anna Szałkowska

 

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

ul. Grunwaldzka 8, Gdańsk Wrzeszcz

tel. 728 590 288