Posiedzenie Zarządu Dzielnicy Chełm – środa, 21.08.2019 r., godz. 18:00

Szanowni Państwo,

zwołuję posiedzenie Zarządu Dzielnicy Chełm na środę, 21.08.2019 r., na godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Chełm.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Ustalenie terminu sesji Rady Dzielnicy Chełm.
2. Ustalenie miejsca przeprowadzenia sesji Rady Dzielnicy Chełm.
3. Zmiana uchwały budżetowej, opracowanie projektu uchwały.
4. Festyny – omówienie szczegółów – pl. Buczka, Jar Wilanowski, Fundacja „Obudź Nadzieję”.
5. Wykonanie budżetu, planowane zmiany w budżecie.
6. Opracowanie kalendarza działań przed podjęciem Uchwały Budżetowej na 2020 r.
7. Sprawy z dyżurów.
8. Wolne wnioski, inne sprawy.

Agnieszka Rezmer
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Chełm