Projekt „Cała naprzód”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku rozpoczął realizację Projektu „Cała Naprzód I” którego celem jest aktywizacja osób pozostających bez pracy.