Przyjmowanie wniosków do budżetu Dzielnicy Chełm na 2024 r.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ POMYSŁÓW DO BUDŻETU RADY DZIELNICY CHEŁM NA ROK 2024

Rada Dzielnicy Chełm rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do budżetu Rady na 2024 rok.

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć wspierania lokalnych inicjatyw i organizowania wydarzeń z zakresu: poprawy bezpieczeństwa i porządku,
poprawy jakości życia mieszkańców,
kultury, edukacji, rekreacji,
integracji mieszkańców,
ochrony zdrowia,
utrzymania i rozwoju infrastruktury,
realizacji drobnych inwestycji.

Zgłaszane inicjatywy muszą zostać zrealizowane w 2024 roku.

Pomysł dotyczący inwestycji musi być możliwy do realizacji na terenach należących do Miasta Gdańska.

Jak zgłosić swój pomysł?
– mailowo na adres: radachelm@gmail.com;
– poprzez Facebooka: www.facebook.com/RadaChelm;
– listownie / do skrzynki pocztowej na adres: Rada Dzielnicy Chełm, ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk.

Zgłoszenia pomysłów przekazywane w innej formie mogą zostać pominięte.

Do kiedy można zgłaszać pomysły?
Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 30 listopada 2023 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Przykładowy wzór: