Przyjmowanie wniosków do budżetu na 2023 r.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ POMYSŁÓW DO BUDŻETU RADY DZIELNICY CHEŁM NA ROK 2023

Rada Dzielnicy Chełm rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do budżetu Rady na 2023 rok.

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć wspierania lokalnych inicjatyw i organizowania wydarzeń z zakresu: poprawy bezpieczeństwa i porządku,
poprawy jakości życia mieszkańców,
kultury, edukacji, rekreacji,
integracji mieszkańców,
ochrony zdrowia,
utrzymania i rozwoju infrastruktury,
realizacji drobnych inwestycji.

Zgłaszane inicjatywy muszą zostać zrealizowane w 2023 roku.

Pomysł dotyczący inwestycji musi być możliwy do realizacji na terenach należących do Miasta Gdańska.

Jak zgłosić swój pomysł?
– mailowo na adres: radachelm@gmail.com;
– poprzez Facebooka: www.facebook.com/RadaChelm;
– listownie / do skrzynki pocztowej na adres: Rada Dzielnicy Chełm, ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk.

Zgłoszenia pomysłów przekazywane w innej formie mogą zostać pominięte.

Do kiedy można zgłaszać pomysły?
Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 27 listopada 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Przykładowy wzór:

wniosek budzetowy 2023