Przyjmowanie zgłoszeń pomysłów do budżetu Rady Dzielnicy Chełm na rok 2020.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ POMYSŁÓW DO BUDŻETU RADY DZIELNICY CHEŁM NA ROK 2020

Rada Dzielnicy Chełm rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do budżetu Rady na 2020 rok.
Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć wspierania lokalnych inicjatyw i organizowania wydarzeń z zakresu: poprawy bezpieczeństwa i porządku, poprawy jakości życia mieszkańców, kultury, edukacji, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, utrzymania i rozwoju infrastruktury, realizacji drobnych inwestycji.
Zgłaszane inicjatywy muszą zostać zrealizowane w 2020 roku.
Pomysł dotyczący inwestycji musi być możliwy do realizacji na terenach należących do Miasta Gdańska.

Jak zgłosić swój pomysł?

– mailowo na adres: radachelm@gmail.com;
– poprzez Facebooka: www.facebook.com/RadaChelm;
– listownie / do skrzynki pocztowej na adres: Rada Dzielnicy Chełm, ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk;
– podczas dyżurów Rady w trakcie wywiadówek w szkołach na terenie dzielnicy;
– osobiście przekazując zgłoszenie Radnym.

Zgłoszenia pomysłów przekazywane w innej formie mogą zostać pominięte.

Do kiedy można zgłaszać pomysły?
Na zgłoszenia czekamy końca listopada 2019 r.

Od 4 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. Rada Dzielnicy Chełm przeprowadzi konsultacje społeczne w sprawie proponowanej uchwały budżetowej na rok 2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Przykładowy wzór: