Przyjmowanie zgłoszeń pomysłów do budżetu Rady Dzielnicy Chełm na rok 2022.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ POMYSŁÓW DO BUDŻETU RADY DZIELNICY CHEŁM NA ROK 2022

Rada Dzielnicy Chełm rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do budżetu Rady na 2022 rok.

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć wspierania lokalnych inicjatyw i organizowania wydarzeń z zakresu: poprawy bezpieczeństwa i porządku, poprawy jakości życia mieszkańców, kultury, edukacji, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, utrzymania i rozwoju infrastruktury, realizacji drobnych inwestycji.Zgłaszane inicjatywy muszą zostać zrealizowane w 2022 roku.

Pomysł dotyczący inwestycji musi być możliwy do realizacji na terenach należących do Miasta Gdańska.

Jak zgłosić swój pomysł?
– mailowo na adres: radachelm@gmail.com;
– poprzez Facebooka: www.facebook.com/RadaChelm;
– listownie / do skrzynki pocztowej na adres: Rada Dzielnicy Chełm, ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk.
Zgłoszenia pomysłów przekazywane w innej formie mogą zostać pominięte.

Do kiedy można zgłaszać pomysły?

Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 5 grudnia 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Przykładowy wzór:

wniosek budzetowy 2022