Remont ul. Uranowej od dn. 26.02.br

Od dn. 26.02.2019r. czekają nas utrudnienia na osiedlu Orunia Górna związane z przebudową ul. Uranowej na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Platynowej. Prace poprowadzi Przedsiębiorstwo WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Odcinek ul. Uranowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Krzemową i ul. Platynową zostanie całkowicie wyłączony z ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót. Natomiast komunikacja autobusowa odbywać się będzie objazdem przez ul. Emilii Hoene. Prace potrwają do dn.30.04.2019r.

Zakres rzeczowy remontu określony przez Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska obejmuje:
– rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi, chodników i miejsc postojowych,
– rozbiórkę studni wpustowych i montaż nowych,
– demontaż istniejących pionowych znaków drogowych,
– roboty ziemne,
– wykonanie nawierzchni bitumicznej,
– wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej,
– wykonanie chodników z płyt betonowych,
– wymianę krawężników i obrzeży betonowych,
– przestawienie wiaty autobusowej,
– wykonanie nowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– wykonanie zieleni drogowej.