Rewitalizacja Placu przy ul.Styp-Rekowskiego

Informujemy, że od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r. trwać będą prace rewitalizacyjne na Placu przy ul.Styp-Rekowskiego.

W planie jest m.in. nasadzenie zieleni, stworzenie nowego placu zabaw, wraz z powierzchnią poliuretanową, ujednolicenie terenu.

Jednostką miejską odpowiedzialną za rewitalizację jest Biuro Rozwoju Gdańska.