Rozpoczęcie procedury gromadzenia wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska

Dokument Bazy Priorytetów Inwestycyjnych (BPI), pozwala na zebranie danych dotyczących potrzeb inwestycyjnych Miasta i wyłonienie z nich priorytetów, które będą realizowane sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Miasta. Jest on systematycznie aktualizowany i właśnie teraz zbierane są wnioski dot inwestycji, które mogą być uwzględnione w realizacji w ramach Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego (http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/publikacje/Wieloletnie-Planowanie-Inwestycyjne,a,637).
Termin składania wniosków dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych w formie wypełnionych formularzy dostępnych na stronie gdansk.pl adresowanych na Wydział Programów Rozwojowych upływa 19 czerwca br. Wnioski składane przez mieszkańców powinny być złożone za pośrednictwem Radnego reprezentującego osiedle bądź Rady Osiedla.

Uchwała nr XXXVII/1000/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska

Formularz wniosku do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych 46 KB

Instrukcja wypełniania wniosku do BPI 29 KB