Rusza składanie wniosków do budżetu Dzielnicy

Szanowni Państwo, ruszamy ze zgłaszaniem projektów do budżetu Dzielnicy Chełm na przyszły rok! Propozycje może złożyć każdy mieszkaniec dzielnicy.

– Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletnie wypełnionego formularza w formie papierowej w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Cebertowicza 3-5 lub mailowej na adres chelm@radadzielnicy.gdansk.pl w terminie do dnia 05.11.2017 r.
– Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć planowanego
budżetu na rok 2018.
– Rozpatrywane będą tylko wnioski których termin realizacji nie przekracza okresu
realizacji projektu tj. do 31.12.2018 r.
– Inwestycje mogą powstawać WYŁĄCZNIE na działkach miejskich (nie mogą być to działki prywatne, spółdzielcze). Mapa własności znajduje się pod tym linkiem http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index

W tym roku lekko zmienił się formularz wniosku: prosimy o uważne wypełnianie. Wnioski dostępne są w dwóch wersjach – dla osoby prywatnej i osobny dla instytucji!
JEŻELI REPREZENTUJESZ OBYWATELI wniosek do pobrania
JEŻELI REPREZENTUJESZ INSTYTUCJĘ wniosek do pobrania

Jeżeli Państwa pomysł będzie realizowany, konieczne będzie złożenie sprawozdania. sprawozdanie do pobrania

Dokładny regulamin załączamy tutaj: regulamin do pobrania