Sprostowanie dot. mającego powstać PSZOK na Chełmie

Dnia 16.01.2019 zakończyła się kadencja Rady. Niestety po tym terminie została upubliczniona informacja o tym, że na terenie naszej dzielnicy, w rejonie ulic Sikorskiego, Witosa i Cieszyńskiego (kotlina za pętlą tramwajową) ma powstać PSZOK (Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Dodatkowo doszły do nas słuchy, że Rada Miasta podobno udziela informacji, iż Rada Dzielnicy Chełm uchwaliła opinię pozytywną za taką lokalizacją co nie miało miejsca, stąd piszemy sprostowanie w tej sprawie.

Z tego co Rada Dzielnicy (a dokładniej działający w dalszym ciągu Zarząd Rady) ustaliła to pomysł na lokalizację na Chełmie zgłosił GIK (Gdańskie Inwestycje Komunalne), w związku z czym w grudniu ubiegłego roku wystąpił z wnioskiem do BRG (Biuro Rozwoju Gdańska) o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Ten teren wg obecnych planów zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod ogólnodostępne tereny zielone, wobec czego powstanie całego zaplecza PSZOK’u w tym miejscu obecnie jest niedopuszczalne (dokładne informacje dot. obowiązujących planów można znaleźć tu https://www.gdansk.pl/zagospodarowanie-prze…/17-chelm,a,5033 + mapa https://www.gdansk.pl/download/2018-12/118834.pdf ).

W związku z powyższym pomysł lokalizacji nie jest ostateczny, ani nie był na tym etapie negocjowany z Radą Dzielnicy Chełm. BRG nie zdążyło nawet wystosować stosownego pisma do Rady przed końcem kadencji, a członkowie nie byli nawet świadomi pojawienia się tej sprawy.

Temat mającego powstać na Chełmie PSZOK’u pozostaje zatem otwarty do czasu ustanowienia nowej kadencji Rady Dzielnicy Chełm.

Tym samym zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur do wyborów do Rady Dzielnicy – termin mija 22 lutego. https://bip.gdansk.pl/…/wybory-do-rad-dzielnic-w-obecnej-ka…

————————————————————-

Więcej informacji o PSZOK na stronie zakładu utylizacyjnego http://zut.com.pl/przekazac-odpady-nietypowe/oddaj-odpady-w-zakladzie/pszok/

Dodamy również, że mające powstać Punkty w dzielnicach mieszkaniowych Gdańska (ma ich w sumie być 6), mają głównie służyć mieszkańcom do składania w nich odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych, czy problematycznych, a te nie będą tam przechowywane długoterminowo lecz zbierane z punktów do Zakładu Utylizacyjnego 2-3 razy w tygodniu.