XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Chełm

W dn.15 lutego 2023 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Chełm. Rada Dzielnicy Chełm podjęła cztery uchwały: 1. w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury; 2. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2023 rok; 3. w sprawie zmiany ruchu w obrębie Starego Chełmu; 4. w sprawie zmian w komunikacji miejskiej. Poniżej prezentujemy treść wskazanych uchwał.

Budżet na 2021 r.

W dn. 19 stycznia 2021 r. Rada Dzielnicy Chełm podjęła Uchwałę nr XVII/34/2021 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na rok 2021.Przez kilka poprzedzających tygodni konsultowaliśmy projekt uchwały z mieszkańcami naszej dzielnicy.Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radnych.    

XXI sesja Rady Dzielnicy

W najbliższą środę, 19.09, o godz. 18.30 odbędzie się pierwsza sesja powakacyjna – XXI Sesja Rady Dzielnicy Chełm, tradycyjnie w siedzibie rady mieszczącej się przy ul. Cebertowicza 3-5. Głównym punktem spotkania będzie poruszenie problemu z realizacją z budżetu dzielnicowego muralu pod estakadą ul. Armii Krajowej. Przypominamy jednocześnie, że posiedzenia Rad Dzielnic są otwarte dla mieszkańców.