Tworzymy „Mapę drogowych priorytetów dla dzielnicy Chełm”

Rada Dzielnicy Chełm serdecznie zaprasza mieszkańców dzielnicy do udziału przy tworzeniu „Mapy drogowych priorytetów dla dzielnicy Chełm”.

Prosimy o zgłoszenia ulic i chodników do remontu, ale także ulic, na których ruch powinien być ograniczony lub zmieniony (np. poprzez ograniczenie prędkości, umieszczenie spowalniaczy, umieszczenie luster drogowych, zmiana kierunków jazdy, wprowadzenie jednego kierunku jazdy, wprowadzenie dwóch kierunków jazdy itp.).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: radachelm@gmail.com, lub przekazywać osobiście Radnym, np. w trakcie dyżurów.

Najbliższy dyżur Radnych odbędzie się w środę, 3 lipca, w godz. 17:00- 19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Chełm (ul. Cebertowicza 3-5).

Serdecznie zapraszamy!