Wielkie Sprzątanie Gdańska – Południe, 21 kwietnia 2018

Wielkie Sprzątanie Gdańska – Południe to już trzecia edycja akcji organizowanej przez Zakład Utylizacyjny, Rady Dzielnic, Urząd Miejski oraz jednostki miejskie odpowiedzialne za gospodarkę odpadami i tereny publiczne. Zbiórka o godzinie 10:00, w sobotę 21 kwietnia.
Program dla Chełma:

JAR WILANOWSKI
PKT. ZBIORCZY, centrum akcji, pkt. wydawania worków, rękawic i mapek, piknik
NASADZENIA KWIATÓW bratki, sprzęt, ziemia (przygotowanie terenu GZDIZ)
USTAWIENIE KONTENERÓW
1. przy mostku drewnianym, ul. Madalińskiego – 1 kontener (duży)
2. Ul. Wilanowska – 1 kontener (mały)

STARY CHEŁM
USTAWIENIE KONTENERÓW
1. Ul. Stoczniowców/Hirszfelda – 1 kontener
2. Cmentarz Żydowski – plac pomiędzy cmentarzem katolickim i żydowskim, lokalizacja jak w zeszłym roku – 1 kontener