Wydłużenie trasy linii 195: lepszy dojazd do bramy zachodniej Cm. Łostowickiego

Od wtorku, 24.07.2018 zmianie ulegnie trasa linii minibusowej 195, która dotychczas funkcjonowała na trasie z węzła integracyjnego Siedlce przez Wzgórze Mickiewicza na Chełm Witosa. Teraz autobus tej linii będzie zajeżdżał na ul. Cedrową, do bramy zachodniej Cm. Łostowickiego.

Nowa oferta linii 195 jest naszą reakcją na prośbę starszych i niepełnosprawnych osób, dla których dotychczasowy sposób dojazdu na cmentarz (rejon zachodni) był utrudniony.

Zmodyfikowana trasa linii 195 to też początek obsługi komunikacyjnej ul. Cedrowej. Przy tej ulicy rozwija się potężne osiedle mieszkaniowe i docelowo, po rozbudowie układu drogowego zaczną kursować tędy autobusy nowych linii.

Przebieg nowej trasy linii 195:

Siedlce – Łostowicka – Pana Tadeusza – Telimeny – Wojskiego – Łostowicka – Havla – Cedrowa i powrót: Cedrowa – Łódzka – Havla – Witosa – Sikorskiego – Dragana – Łostowicka – Wojskiego – Telimeny – Łostowicka – Siedlce

Dokładny przebieg trasy, lista obsługiwanych przystanków oraz nowy rozkład jazdy linii 195 znajdują się na stronie internetowej www.ztm.gda.pl