Wykaz wniosków zgłoszonych do budżetu Rady Dzielnicy Chełm 2018

Przedstawiamy listę wniosków, które wpłynęły do Rady Dzielnicy Chełm. „Proponowana kwota wsparcia” to projekty wybrane do realizacji przez Komisję Budżetową Rady.