Wykłady z serii Historie Gdańskich Dzielnic – Chełm [PROGRAM]

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań o dzielnicy Chełm, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 47 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7. Wszystkie wykłady odbywają się we wtorki o godzinie 18:00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 7 listopada.

7 XI 17
18:00-19:15
Szkoła podstawowa nr 47, ul. Reformacka 18
Powstanie wsi Chełm i jej najdawniejsze dzieje (do końca XVI w.)
Prof. dr hab. Klemens Bruski

21 XI 17
18:00-19:15
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Chałubińskiego 13
Produkcja ceramiki na Chełmie od końca XVII w. do początku XIX w.
dr Barbara Pospieszna dr Mirosław Marcinkowski

5 XII 17
18:00-19:15
Szkoła podstawowa nr 47, ul. Reformacka 18
Chełm w rękach Kapituły Włocławskiej: od wojen szwedzkich po pierwszy rozbiór Polski
Prof. dr hab. Sławomir Kościelak

19 XII 17
18:00-19:15
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. Chałubińskiego 13
Chełm powojenny. Budowa osiedla Chełm-Orunia i późniejsze inwestycje
Ryszard Kopittke

Wykłady organizowane są przez Urząd Miejski w Gdańsku, Radę Dzielnicy Chełm oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.