Wyorawa syberyjska – spotkanie z podróżnikiem Romuladem Koperskim

Tym razem w bibliotece spotkanie dla dorosłych: Wyprawa syberyjska, które odbędzie się w poniedziałek 26 listopada o godzinie 17.30 w filii nr 19 WiMBP mieszczącej się w budynku klubu osiedlowego przy ul. Dragana 26 na Chełmie.

Prelekcja bogato ilustrowana autorskimi zdjęciami Pana Romualda Koperskiego z wypraw do nieznanych rejonów Syberii, takich jak Czukotka, Jakucja, Kołyma, jezioro Bajkał, a także obrazy życia na dalekiej Syberii.