Zajęcia taneczne w WiMBP

Serdecznie zapraszamy na zajęcia organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, oddział przy ul. Dragana oraz Radę Dzielnicy Chełm.