! Zmiana organizacji ruchu od 9.08.2019 r.!

⚠️UWAGA⚠️
W dniu 2.08.2019 r. (piątek) na każdym wlocie skrzyżowania ulic Nieborowska / Królowej Bony zostały umieszczone tablice o treści:

„Uwaga zmiana organizacji ruchu od dnia 09.08.2019 r.”
Zmiany te mają związek z planowaną budową mini ronda, które powinno usprawnić ruch na tym skrzyżowaniu.

Organizacja ruchu wprowadzana 09.08.2019 obejmie:
➡️ustawienie właściwych znaków drogowych,
➡️przełączenie sygnalizacji świetlnej w stan czuwania (żółte pulsujące)
➡️wymalowanie okręgu z doraźnie zamontowanym z prefabrykatów gumowym elementem o kształcie koła o średnicy ok. 1m.


Jeśli ta pilotażowa organizacja sprawdzi się to po nowym roku w miejscu wymalowanego mini ronda powstanie właściwe mini rondo wraz z przebudową geometrii, obniżeniem krawężników i likwidacją sygnalizacji świetlnej.