ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU – ul. Małomiejska i Kadmowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z przebudową odcinka ul. Małomiejskiej w Gdańsku.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

– wykonanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Kadmową;
– wykonanie oznakowania,
– zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni.

Planowany termin zakończenia realizacji 15.09.2017 r.

W związku z powyższym od 7.08.2017 r. na skrzyżowaniu ulic Małomiejskiej i Kadmowej planowane jest zawężenie pasa jezdni i wprowadzenie okresowego ruchu wahadłowego.

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=920