O Radzie

Siedziba
ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk

Dyżury
Najbliższy dyżur odbędzie się:
2 października w godz. 17:00-19:00
w siedzibie Rady.

Telefon
(58) 300-04-65
Osiągalny tylko podczas sesji i dyżurów Rady

E-mail: 
chelm@radadzielnicy.gdansk.pl
radachelm@gmail.com

 

Prezydium Rady Dzielnicy Chełm

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Kuklińska Julita

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Wiśniewski Grzegorz

Zarząd Dzielnicy Chełm

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Rezmer Agnieszka

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy

Rożek Anna

Członek Zarządu

Dębowska Katarzyna

 

 

Zdjęcie ze ślubowania w obecności Radnych Miasta Gdańska

 

Skład Rady Dzielnicy Chełm w Gdańsku

1. Dębowska Katarzyna

2. Ferenc-Malinowska Małgorzata,

3. Goczewska Halina,

4. Grzegorczyk Hubert

5. Knapiński Henryk

6. Kosecki Grzegorz

7. Kuklińska Julita

8. Kwidzinska Agnieszka

9. Leszczyńska Joanna

10. Menczykowski Marian

11. Ochocki Marian

12. Olechnowicz Krzysztof

13. Piontecki Filip

14. Rezmer Agnieszka

15. Rożek Anna

16. Sowa Wojciech

17. Stankiewicz Marian

18. Wiśniewski Grzegorz

19. Wnorowski Piotr

20. Zalewski Tomasz

21. Żebrowski Tadeusz