Obrady XIV Sesji Rady Dzielnicy Chełm

W dniu 19. września 2017 roku o godzinie 18.30 odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja Rady Dzielnicy Chełm w naszej siedzibie przy ul. Cebertowicza 3-5. Przypominamy, że Sesje są jawne.