O Radzie

Siedziba
ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk

Dyżury
Najbliższy dyżur odbędzie się:
5 kwietnia 2023 r. w godz. 17:00-19:00
w siedzibie Rady.

Telefon
571 324 207
osiągalny podczas sesji i dyżurów Rady oraz popołudniami

E-mail: 
chelm@radadzielnicy.gdansk.pl
radachelm@gmail.com

 

Prezydium Rady Dzielnicy Chełm

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Kuklińska Julita

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Wiśniewski Grzegorz

Zarząd Dzielnicy Chełm

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Rezmer Agnieszka

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy

Rożek Anna

Członek Zarządu

Dębowska Katarzyna

 

 

Zdjęcie ze ślubowania w obecności Radnych Miasta Gdańska

 

Skład Rady Dzielnicy Chełm w Gdańsku

1. Dębowska Katarzyna

2. Ferenc-Malinowska Małgorzata,

3. Goczewska Halina,

4. Grzegorczyk Hubert

5. Knapiński Henryk

6. Kosecki Grzegorz

7. Kuklińska Julita

8. Kwidzinska Agnieszka

9. Langowski Marek

10. Leszczyńska Joanna

11. Menczykowski Marian

12. Ochocki Marian

13. Olechnowicz Krzysztof

14. Piontecki Filip

15. Rezmer Agnieszka

16. Rożek Anna

17. Sowa Wojciech

18. Stankiewicz Marian

19. Wiśniewski Grzegorz

20. Wnorowski Piotr

21. Zalewski Tomasz