Dyżurny Inżynier Miasta

 Dyżurny Inżynier Miasta przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 
58 52 44 500

email: dim@gdansk.gda.pl
adres biura: Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. nr 17

Dyżurny Inżynier Miasta (w skrócie DIM) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku DIM informuje osobę zgłaszającą do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji. Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia DIM natychmiast przekazuje odpowiednim służbom.


Do głównych zadań DIM należy:

 1. Obsługa wszelkich zgłoszeń związanych z infrastrukturą komunalną zarządzaną przez ZDiZ oraz uruchamianie i monitorowanie działań zabezpieczających lub naprawczych.
 2. Udzielanie pomocy, adekwatnie do możliwości, w przypadku zgłoszeń niezwiązanych z działalnością ZDiZ (porada, wskazanie właściwej instytucji, przekazanie zgłoszenia właściwej instytucji itp.).
 3. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku i innymi instytucjami odpowiednio do rodzaju podejmowanych działań.
 4. Obsługa zimowego utrzymania ifnrastruktury drogowej realizowanej przez ZDiZ w zakresie przyjmowania interwencji, przekazywania ich wykonawcom utrzymania zimowego do załatwienia, monitorowania działań wykonawców, kontroli gotowości wykonawców do realizacji zadań objętych umowami, ostrzegania wykonawców przed nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.
 5. Bieżący monitoring doniesień medialnych w zakresie zdarzeń mających wpływ na działalność ZDiZ.
 6. Przygotowywanie i przekazywanie mediom komunikatów ostrzegających mieszkańców przed skutkami zdarzeń niebezpiecznych, zakłócających funkcjonowanie Miasta.

Rodzaje zgłoszeń

– w sprawach dotyczących stanu:

 • ulic oraz ich wyposażenia, np. wyrwa w jezdni, wykruszenie na przejeździe tramwajowym, brak pokrywy studzienki, zapadnięty chodnik,
 • infrastruktury podziemnej dróg, np. pęknięcie rury kanalizacyjnej, gazowej, ściekowej, uszkodzenie studzienki telekomunikacyjnej,
 • mostów, tuneli, wiaduktów, kładek dla pieszych, np. zalanie tunelu, niedziałająca winda czy schody ruchome przy dworcu PKS,
 • oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów budowlanych, np. przewrócenie słupa oświetleniowego,
 • infrastruktury tramwajowej i autobusowej, np. rozbite wiaty, zanieczyszczone przystanki, zerwana trakcja,
 • terenów zielonych: lasów komunalnych, parków, skwerów, drzewostanu, np. zniszczony trawnik, powalone lub uszkodzone drzewo,
 • cmentarzy i pomników, np. zdewastowany grób lub pomnik,
 • placów zabaw, np. zniszczenie wyposażenia.

– w sprawach zachowania właściwej organizacji ruchu, np. brak zasilania sygnalizacji na przejściu dla pieszych, uszkodzony znak drogowy lub barierka ochronna, niejasności w organizacji objazdów,

– w sprawach utrzymania stanu sanitarnego, czystości, przejezdności ulic w zimie, np. powypadkowe skażenia jezdni, martwe zwierzęta, nieodśnieżone jezdnie, liście na chodnikach.

– w sprawach zajęcia pasa drogowego, np. w zakresie weryfikacji pozwolenia, nieprawidłowości zabezpieczenia remontu drogowego,

– w sprawach parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, np. uszkodzony parkomat.

Żródło: http://www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76045.asp

Festyn na przywitanie lata

plakat festyn 2015Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełm oraz Rada Dzielnicy Chełm serdecznie zapraszają na festyn z okazji rozpoczęcia wakacji – „Przywitanie Lata”, który odbędzie się w najbliższą sobotę – 27-ego czerwca. Wspólną zabawę rozpoczynamy już o godzinie 10:00 na terenie OSiR przy ul. Witosa i bawimy się do 21:00.

W programie atrakcje zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych:

 • od 10:00 do 15:00 konkursy i zabawy dla dzieci, szczudlarze, malowanie twarzy, bańki mydlane i wiele innych,
 • turniej tenisa ziemnego,
 • pokazy artystyczne – taniec orientalny, iluzjoniści, żongler,
 • trampolina, zjeżdżalnia, zamek, samochodziki, wata cukrowa, lody – za darmo,
 • w godzinach wieczornych atrakcja wieczoru – zespół ABBA SHOW

 

Festyn dla dzieci na Oruni Górnej

Festyn OruniaSerdecznie zapraszamy najmłodszych na festyn organizowany przez pracownię rękodzieła „Mróweczka”, Spółdzielnię Mieszkaniową Orunia oraz Radę Dzielnicy Chełm, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, w godzinach 12.00 – 16.00 na placu przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Orunia (ul. Krzemowa 2).

W programie m.in. malowanie twarzy, zajęcia twórczości artystycznej, zumba/fitness dla dzieci i dorosłych, zabawy z dziećmi, gra terenowa przygotowana przez harcerzy i pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Gośćmi będą również przedstawiciele instytucji, które działają na terenie Oruni Górnej. Wśród atrakcji dla łasuchów znajdzie się wata cukrowa, popcorn oraz food track Burger Zebra.

Festyn z okazji Dnia Dziecka na Chełmie

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z festynu organizowanego przez Radę ze współudziałem Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm. Wydarzenie odbyło się 30 maja 2015 r na Gdańskim Chełmie na terenie OSiR-u przy ul. Witosa.
Na festynie byli też nasi przedstawiciele, którzy opisują zasięg i działania Rady Dzielnicy w Gdańsku oraz zachęcają mieszkańców do udziału w akcjach obywatelskich, jak np. Budżet Obywatelski.

Festyn Os. Cztery Pory Roku

Już w najbliższą sobotę, w godzinach 10-14 zapraszamy na festyn przy ul. Olimpijskiej  na Os. Cztery Pory Roku. Ramowy plan festynu wygląda następująco:

10:00 – występy dzieci z Ogniska Muzycznego przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej

10:30  – pokaz dziecięcego gospel

11:00  – pokaz karate tradycyjnego z elementami wspólnej zabawy zorganizowany przez klub karate tradycyjnego KURO OBI

12:30 – spotkanie z angielskim  – Greg`s Language Academy

Wśród atrakcji nie zabraknie również:
- pogadanki o bezpieczeństwie oraz przejażdżka motocyklem,
- gry, zabawy w „Kalisiowie”,
- wata cukrowa,
- dmuchana zjeżdżalnia,
- pizza PePe, kosze słodkości

Serdecznie zapraszamy!

Piknik Seniora

seniorZ okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych, Miasto Gdańsk oraz Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI zapraszają seniorów wraz z rodzinami do udziału w Trzecim Pomorskim Pikniku Seniora. Piknik odbędzie sięw dniu 13.06.2015r. (sobota) w godz. od 10.00  do 15.00 w Parku Nadmorskim im. Prezydenta Ronalda Reagana w Gdańsku. (wejście D od ul. Dąbrowszczaków, przyKrainie Zabaw).

13 czerwca dołącz do wspólnego piknikowania.
Park im.
Ronalda Reagana w Gdańsku (wejście D od ul. Dąbrowszczaków) w godz. 10-15.
Zapraszamy całe rodziny: Dziadków, Rodziców i Wnuki!

Więcej informacji na stronie miasta: http://www.gdansk.pl/seniorzy,1398,37580.html