Zmiana organizacji ruchu tramwajowego i kołowego w obrębie Śródmieścia

Przypominamy, że 21 stycznia br. nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwajowego w gdańskim Śródmieściu w związku z kolejnym etapem modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami kolejowymi). Trasy zmienią linie 2, 4, 6, 7 i 11. Konieczna będzie również drobna korekta rozkładów jazdy linii 8, 9, 10 i 12. Wszystkie zmiany w kursowaniu tramwajów będą obowiązywały od godziny 4:00. Nie pozostaną one bez wpływu na ruch pieszy oraz kołowy w centrum miasta.

Tramwaje linii 2, 6, 7 i 11 zamiast przez „Śródmieście SKM” i „Bramę Wyżynną” pojadą ul. 3 Maja. Ponadto, ze względu na ograniczenia wynikające z organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody, 3 Maja i Hucisko, linie 7 i 11 będą przejeżdżać w obu kierunkach przez Dworzec PKS, a nie przez Dworzec Główny. W przypadku linii 11 zmiana ta będzie obowiązywać tylko w dni powszednie w godzinach 4:00-19:00. Z kolei tramwaje linii 4 zamiast na Siedlce pojadą przez Chełm do Łostowic. Również w tym przypadku trasa w obu kierunkach będzie prowadziła przez Dworzec PKS.

ZTM_schemat remontowy

Czytaj dalej

Styczniowe wyłożenie projektów planów w BRG

Od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga
Obszar o powierzchni około 1,1 ha położony jest w dzielnicy Chełm, pomiędzy ulicą Platynową i Czirenberga oraz terenem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”. Do planu przystąpiono w celu korekty zapisów dotyczących parametrów zabudowy, która umożliwi realizację krytego kortu tenisowego oraz toru z placem ćwiczeń dla rolkarzy i terenowych urządzeń ćwiczeń fitness przeznaczonych głównie dla osób starszych.

Dyskusja publiczna: 18 stycznia 2017 roku o godzinie 17:00 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 lutego 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Więcej na: http://www.brg.gda.pl/

Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć naszym mieszkańcom zdrowych, spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego, radośnie spędzonych w gronie najbliższych oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Radni Dzielnicy Chełm

Tym samym informujemy o trwającej przerwie świątecznej w naszym urzędowaniu.

kartka

Projekt budżetu rady na rok 2017

Rada Dzielnicy Chełm przedkłada propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu dzielnicy na rok 2017, który wynosi 198 580 zł. Propozycje te przedłożone są do konsultacji społecznej w dniach 07.12.2016r. – 31.12.2016r, w którym to okresie mieszkańcy dzielnicy będą mogli dokładnie zapoznać się z harmonogramem i zakresem planowanych wydatków oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu uchwały budżetowej.

Opinie dotyczące projektów będzie można przesyłać na adres e-mail Rady Dzielnicy Chełm ( chełm@radadzielnicy.gdansk.pl; radachelm@gmail.com ) w trakcie trwania konsultacji, a także w dniu 13.12.2016r. w godz. 17 00 – 19 00 w siedzibie Rady Dzielnicy Chełm ul. Cebertowicza 3-5.

projekt-budzetu-rady-dzielnicy-chelm-na-rok-2017-1

Obrady IX sesji Rady Dzielnicy Chełm

Obrady kolejnej, IX, sesji Rady Dzielnicy Chełm odbędą się 29 listopada br. (wtorek) o godzinie 18:30 w naszej siedzibie przy ul. Cebertowicza 3-5.

Tym samym przypominamy, że obrady są jawne, w związku z czym mogą w nich brac udział również mieszkańcy naszej dzielnicy.

ix_2016-sesja-rady-dzielnicy-chelm

Pedofil na Chełmie – trwają poszukiwania

pedofilPedofil, który zaatakował na Chełmie w Gdańsku, wciąż na wolności. Policja prosi o pomoc.
Policja opublikowała portret pamięciowy pedofila, który zaatakował dziewczynkę na gdańskim Chełmie. 

Zdarzenie miało miejsce we wtorek około godziny 18:00, w klatce schodowej jednego z bloków przy Cieszyńskiego. Około 30-letni mężczyzna obnażył się przed dzieckiem i chciał je zmusić do dotykania jego miejsc intymnych. Kiedy 11-latka zaczęła krzyczeć, pedofil uciekł. Policja opublikowała portret pamięciowy bandyty i prosi o pomoc w jego schwytaniu.

To szczupły, około 30-letni mężczyzna. Ma 180 centymetrów wzrostu, krótkie czarne włosy, może mieć lekki zarost. Policjanci nie ujawniają, w co był ubrany kiedy zaatakował 11-latkę.

http://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci/item/52699-pedofil-ktory-zaatakowal-na-chelmie-w-gdansku-wciaz-na-wolnosci-policja-prosi-o-pomoc.html

Drugi Gdański Dzień bez Długów

plakat_dzien_bez_dlugow_2016Jakie są metody wychodzenia z długów oraz jak ustrzec się przed nadmiernym zadłużaniem – to główne tematy konsultacji, na które Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapraszają w czwartek 17 listopada w ramach drugiego Gdańskiego Dnia bez długów.

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które na szeroką skalę postanowiło wesprzeć mieszkańców w walce z zadłużeniem. Na październikowej sesji Rady Miasta uchwalono Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. W ramach niniejszego programu organizowany jest w czwartek 17 listopada drugi Gdański Dzień bez Długów.

Dla gdańszczan, którzy chcieliby porozmawiać o swojej sytuacji finansowej oraz dla tych, którzy niepokoją się o zadłużenie swoich najbliższych lub chcieliby po prostu więcej dowiedzieć się o zadłużeniu, Miasto Gdańsk wspólnie z partnerami przygotowało tego dnia kilka propozycji:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 w Gdańsku od godziny 10.00 do godziny 17.00

Czytaj dalej

Prelekcje dot. zdrowego odżywiania i ziołolecznictwa

Rada Dzielnicy Chełm we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Chełm zaprasza na prelekcje z udziałem pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dotyczące zdrowego odżywiania oraz ziołolecznictwa, które odbędą się w dniach:

  1. 15 listopada, godz. 18.00 Temat: Rola żywienia w prewencji zdrowie
  2. 8 grudnia, godz. 18.00 Temat: Rośliny w zdrowiu i chorobie

Miejsce: Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm
ul. Stanisława Worcella 33

ogloszenie