Obchody 81. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Gdański w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystości z okazji 81. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość odbędzie się w czwartek, 12 maja 2016 r. o godzinie 11:00 u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na placu marszałka Józefa Piłsudskiego u zbiegu al. Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego na Strzyży.

81.rocznica_smierci_marszalka

Obchody 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon mają zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystości z okazji obchodów 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Uroczystość odbędzie się przy pomniku „TYM, CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA”, w niedzielę, 8 maja 2016 r. o godzinie 9:00 przy ul. Podwale Staromiejskie w Gdańsku.

71rocznica_zakonczenia_II_ws

Raport końcowy wraz z rekomendacjami dotyczący przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.10.2015 o rewitalizacji Dz. U. 2015 poz. 1777 Gmina zobowiązana jest wyznaczyć w drodze uchwały obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Projekt tej uchwały został poddany obligatoryjnym konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne odbywały się od 25 stycznia do 4 marca 2016. Informacja o konsultacjach była szeroko rozpowszechniona wśród potencjalnych interesariuszy procesu rewitalizacji. Ogłoszenie i Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska pojawiły się w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja. Wszystkie Rady Dzielnic oraz Rada Miasta otrzymały powiadomienia drogą e-mail. Ponadto wszystkie informacje zostały przekazane przez plakaty zamieszczone w autobusach i tramwajach, sklepach, szkołach, na tablicach informacyjnych Rad Dzielnic, oraz innych ogólnodostępnych miejscach. Konsultacje odbywały się w trzech formach:
1. Spotkania konsultacyjne.
Zorganizowano trzy spotkania konsultacyjne w trzech różnych miejscach Gdańska tj. 2 lutego na Dolnym Mieście, 4 lutego w Nowym Porcie i 8 lutego we Wrzeszczu. Według list obecności w spotkaniach udział wzięło 176 osób.
2. Ankiety.
Wersja elektroniczna ankiety dostępna była na stronie www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja. Ponadto na każdym spotkaniu dostępne były ankiety w wersji tradycyjnej, papierowej. Z tej formy konsultacji skorzystało 1003 interesariuszy.
3. Uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski można było przesyłać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres rewitalizacja@gdansk.gda.pl, zgłaszać na spotkaniach konsultacyjnych oraz zapisywać w ankietach.
Niniejszy raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji.

Raport końcowy wraz z rekomendacjami dotyczący przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji (28.43 MB)

Żródło: gdansk.pl

Gdańskie przestrzenie lokalne

Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło właśnie badanie ankietowe, mające na celu stworzenie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. Ankieta ma tylko 6 pytań i trwa góra 5 minut. Dla nas są to niezwykle cenne informacje!

Wypełnij ankietę – to tylko pięć minut!

Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna. Wspólne działanie pomoże stworzyć realną sieć lokalnych przestrzeni publicznych. Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy wypełnić krótką ankietę na stronie brg.gda.pl.

Ankieta składa się z 6 pytań, w których mieszkańcy proszeni są m.in. o wskazanie na mapie swojego miejsca zamieszkania, gdzie robią zakupy pierwszej potrzeby, spędzają czas wolny lub z których przystanków korzystają w najbliższym sąsiedztwie. Jej wypełnienie trwa nie dłużej niż 5 minut. Warto zatem wziąć udział w badaniu, gdyż jego wynik może stać się ważnym elementem w kreowa­niu wysokiej jakości życia w przyjaznej, dostępnej i bezpiecznej przestrzeni.

Link do ankiety: http://www.brg.gda.pl/gdanskieprzestrzenielokalne/

Punkt informacyjny na Biskupiej Górce

na biskupiej MapkaURZĘDNICY MIASTA GDAŃSKA zapraszają mieszkańców Chełmu z ulic :
BISKUPIA, KAZNODZIEJSKA, KOLONIA PRZYSZŁOŚĆ , KOLONIA POSTĘP, SALWATOR, SPADZISTA, MENONITÓW, NA STOKU, SPADZISTA, STOCZNIOWCÓW, ZAROŚLAK,, BIEGAŃSKIEGO,BITWY POD LENINO, BRZEGI,, BUCZKA,, CHAŁUBIŃSKIEGO, CIENISTA, CMENTARNA, KOLONIA ANIELINKI, KORALOWA,LOTNIKÓW POLSKICH,ŁUŻYCKA, MAŁOMIEJSKA, NAKIELSKA,, ODRZAŃSKA, PERŁOWA, PIASKOWA, PODMIEJSKA,, RADUŃSKA,, REFORMACKA, SZKOCKA, TRAKT ŚW. WOJCIECHA, WORCELLA, ZAMIEJSKA

do Punktu informacyjnego, który będzie się mieścił w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 21 na Biskupiej Górce – ul. Na Stoku 43 W DNIACH:

  •  24 kwietnia, NIEDZIELA -w godzina 10.00 -14.00
  •  25 kwietnia, PONIEDZIAŁEK w godzinach 15.00-19.00,
  •  26 kwietnia, WTOREK

W KWESTIACH WAŻNYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH między innymi SPRAW SPOŁECZNYCH i TERENÓW ZIELONYCH na Chełmie.

Plebiscyt „Dzielnice na medal”

DBgłosowanieNa łamach Dziennika Bałtyckiego toczy się plebiscyt „Dzielnice na medal”. Na naszą radę oraz naszego przewodniczącego, Mariana Menczykowskiego, można głosować :
SMS pod nr 72355 o treści GRD.4 – głos dla rady
SMS pod nr 72355 o treści GPZ.4 – głos dla Pana Mariana
Więcej informacji  w artykule na stronie Dziennik Bałtycki

Punkt informacyjno-badawczy Biskupia Górka/Stary Chełm

W dniach w dniach 24 kwietnia w godz. 10:00-14:00 oraz 25-26 kwietnia w godz. 15:00-19:00 przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Na Stoku 43 działać będzie punkty informacyjno-badawczy, w którym od pracowników Referatu Rewitalizacji będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat rewitalizacji, zgłosić swoje uwagi dotyczące rewitalizacji obszaru, a także zgłosić się do udziału w warsztatach rewitalizacyjnych.

Document-page-001 (1)

Spotkanie z książką

Szkoła Podstawowa Nr 8 zaprasza Seniorów z dzielnicy Chełm na „Spotkanie z książką” w dniu 27 kwietnia w bibliotece szkolnej w godz. 11.00-12.30. W programie: Prezentacja książek, Recytacja wierszy w wykonaniu uczniów, Mądrości świata w sentencjach i aforyzmach, oraz słodki poczęstunek.

spotkanie_z_ksiazka

Debata społeczna dot. szczepień przeciw HPV

debata_hpvW imieniu Pana Piotra Kowalczuka – Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej oraz Pani Beaty Dunajewskiej – Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia zapraszamy na debatę społeczną na temat szczepień przeciw HPV, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00-15:00 w Europejskim Centrum Solidarności, Sala Wystaw Czasowych.

Data i miejsce debaty: 18.04.2016 r., godz. 12.00-15.00; Europejskie Centrum Solidarności – Sala Wystaw Czasowych, pl. Solidarności 1, Gdańsk.

Czytaj dalej

Wielkie sprzątanie Gdańska – Południe

Sprzątanie Gdańsk PołudniePrzed dwie soboty Ci wszyscy z południowego Gdańska, którym zależy na estetyce swojego najbliższego otoczenia, będą się mobilizować wokół wspólnej inicjatywy. Miejska akcja, pod nazwą „Wielkie Sprzątanie Gdańska - Południe”, której patronuje prezydent Paweł Adamowicz, będzie integrować wokół tego zadania mieszkańców oraz pracowników jednostek miejskich odpowiedzialnych za czystość, gospodarkę odpadami oraz zieleń. Oprócz oczywistego pożytku publicznego i ekologicznego, wydarzeniom towarzyszyć będą też pikniki sąsiedzkie oraz działania edukacyjne.

Akcja, przewidziana na 16 i 23 kwietnia br., obejmie cztery dzielnice: Jasień, Kokoszki, Ujeścisko-Łostowice oraz Chełm. Wiosna zawsze sprzyja inicjatywom w konwencji „sprzątania świata”. Zazwyczaj są organizowane oddolnie, np. przez mieszkańców danego osiedla. – W tym roku po raz pierwszy podejmiemy próbę zainicjowania współpracy mieszkańców, Rad Dzielnic i służb miejskich na tak znaczną skalę. Będzie to nie tylko praca w szczytnym celu, ale też edukacja, bo przy okazji chcielibyśmy informować gdańszczan o tym, w jaki sposób, z pomocą podległych miastu instytucji, mogą odpowiedzialnie pozbywać się przeróżnych odpadów – wyjaśnia Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej.

Czytaj dalej