Gdańsk w nowej perspektywie – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Prezydenta Miasta Gdańska

Gdańsk w nowej perspektywie ― porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Prezydenta Miasta Gdańska. Paweł Adamowicz zaprasza mieszkańców na pierwszą debatę nad kluczowymi zagadnieniami rozwoju Gdańska 29 kwietnia 2015 godz. 16.00 ― 20.00, Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk pl. Solidarności 1, audytorium) Moderator: Piotr Lorens, Politechnika Gdańska

plakat_studium_a3-page-001

Program spotkania

1. Rozpoczęcie 16.00 ― 16.30

Powitanie gości – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Gdańsk 2030 wspólnota celu, czy „gra o tron” ? – Wiesław Bielawski, Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej

2. Kształtowanie modelu polityki przestrzennej miasta 16.30 ― 17.30

Dlaczego nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ? – Marek Piskorski, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Planowanie formalne i nieformalne – Anna Geppert, Universite Paris IV Sorbone

Trudności i wyzwania partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – Izabela

Mironowicz, Politechnika Wrocławska, TUP Wrocław

Dyskusja

Przerwa kawowa 17.30.-17.45

3. Partycypacja w planowaniu przestrzennym – dyskusja panelowa 17.45 ― 18.45

Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych

Grzegorz Pęczek, Sopocka Szkołą Wyższa

Karol Spieglanin, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Barbara Pujdak, Biuro Rozwoju Gdańska

Jakub Szlachetko, Instytut Metropolitalny

Dyskusja

4. Kluczowe zagadnienia polityki przestrzennej Gdańska – dyskusja panelowa członków Rady Studium 18.45 ― 20.00

Piotr Lorens, Maciej Berendt, Piotr Dominiak, Aleksandra Dulkiewicz, Małgorzata

Dymnicka, Jacek Friedrich, Mateusz Hoppe, Paweł Wład. Kowalski, Iwona Sagan,

Piotr Soyka, Grzegorz Strzelczyk, Wojciech Targowski

Dyskusja

Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Gdańsk Południe

Przedmiotem aktualizacji Programu jest określenie kolejności realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska Południe w latach 2014-2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych. Zapraszamy do dyskusji publicznej oraz zapoznania się z planem – także w wersji elektronicznej.

Zaktualizowany dokument będzie narzędziem wspierającym starania miasta Gdańska o dofinansowanie projektów drogowych i tramwajowych Gdańska Południe ze środków Unii Europejskiej.
59919_big
Dyskusja publiczna
Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji publicznej, na której zostanie zaprezentowany projekt aktualizacji Strategicznego Programu Transportowego Gdańska Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia, o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Człuchowskiej 6.

Wyłożenie dokumentu przez cały kwiecień
Projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Projekt dostępny jest również na stronie internetowej Miasta oraz Biura Rozwoju Gdańska, gdzie można pobrać Projekt Programu i Oceny oddziaływania na środowisko. 

Uwagi – do 21 maja
Uwagi do dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 21 maja 2015 r.:
- na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
- ustnie do protokołu spisanego w Biurze Rozwoju Gdańska,
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: gdansk-poludnie@gdansk.gda.pl bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Źrodło: gdansk.pl

 

I sesja Rady Dzielnicy Chełm II kadencji

Dnia 09.04.2015 odbyła się pierwsza Sesja Rady Dzielnicy Chełm w ramach drugiej kadencji istnienia Rady, na którym to spotkaniu wybieraliśmy nowe prezydium Rady. Jak się okazało, zadanie nie należało do najprostszych, jednak mimo zaciętej konkurencji udało się powołać Przewodniczących Rady jak i Zarząd drugiej kadencji Rady Dzielnicy Chełm.

Przewodniczący Rady:
Piotr Wnorowski

Z-ca Przewodniczącego Rady:
Wojciech Dzedzej

Przewodniczący Zarządu Rady:
Marian Menczykowski

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rady:
Elżbieta Hułas

Członkowie Zarządu:
Agnieszka Rezmer
Anna Rożek

Nowo wybranym członkom Prezydium oraz Zarządu gratulujemy wyboru oraz życzymy sukcesów w pracy na czele Rady.

Załączniki

 1. Uchwała nr 1
 2. uchwała nr 2
 3. uchwała nr 3
 4. uchwała nr 4
 5. uchwała nr 5
 6. uchwała nr 6

Podwórko Nivea

GŁOSUJ NA „RODZINNE MIEJSCE ZABAW”

Firma NIVEA wybuduje “Rodzinne Miejsca Zabaw”, w których rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzać aktywnie czas. (lokalizacja – plac przy ul. Więckowskiego)

Zwycięstwo w konkursie zależy wyłącznie od ilości głosów oddanych przez Internet na daną lokalizację !

Internetowe głosowanie trwać będzie od 1 kwietnia do 31 maja 2015 roku.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców o oddanie głosu na propozycję podwórka zgłoszoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową Chełm, to od Was zależy, czy ten cudowny plac zabaw powstanie również u nas.

Podwórko Nivea na placy przy ul. Więckowskiego

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy

Są już znane wyniki wyborów do Rad Dzielnic. Miło nam poinformowac, iż uzyskaliśmy frekwencję niemal 8% głosujących z wszystkich mieszkańców uprawnionych do głosowania, w związku z czym wybory są uznane za ważne i Rada Dzielnicy Chełm na lata 2015-2020 zostanie utworzona.

Protokoły wyborów i wyniki można znaleźc oczywiście na stronie gdansk.pl , a poniżej zamieszczamy protokół wyników wyborów:

www.gdansk.pl_59667-page-001

www.gdansk.pl_59667-page-002

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy i zaufanie jakim mieszkańcy nas obdarzyli. Liczymy też na owocne najbliższe 4 lata dla naszej Rady i samej dzielnicy.

W niedzielę wybory do Rad Dzielnic

Zmiany w głosowaniu na radnych dzielnic. W najbliższą niedzielę mieszkańcy Gdańska wybiorą swoich przedstawicieli w inny sposób niż cztery lata temu. Dotychczas można było głosować na 15 kandydatów w małych dzielnicach i na 21 – w dużych.

- Tym razem głosujemy tylko na jednego kandydata, stawiając krzyżyk w jednej kratce – mówi Michał Piotrowski z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Ważny głos

Radni dzielnicy współpracują m.in. z radnymi miasta oraz reprezentują interesy mieszkańców. Tym samym, mają wpływ na to, co dzieje się wokół nas.

W tym roku w Gdańsku będzie można wybierać radnych do 29 rad dzielnic.

Wysoka frekwencja to większe pieniądze dla dzielnicy Powstanie rady dzielnicy i jej finansowanie zależy w dużej mierze od frekwencji w wyborach. Żeby rada w ogóle powstała, do wyborów musi iść minimum pięć procent uprawnionych do głosowania. Dodatkowo od frekwencji (im wyższa, tym lepiej), ale też od liczby mieszkańców, zależy przyszły budżet dzielnicy i to, czy dzięki temu zobaczymy tam kolejne ławki, siłownie, czy zostanie zorganizowany festyn. W poprzednich wyborach do rad dzielnic frekwencja wyniosła od 6,24 proc. (w największej dzielnicy – Chełm), do 22,97 proc. (w jednej z najmniejszych dzielnic – Wzgórze Mickiewicza). Dzielnice, w których frekwencja była niższa niż 14 proc. otrzymały budżet w wysokości 4 zł na mieszkańca. Frekwencja pomiędzy 14-16 proc. zapewniała 5 zł na mieszkańca. Powyżej 16-procentowa frekwencja to stawka 6 zł na mieszkańca. Obecnie będzie tak samo. Największymi budżetami dysponowały dzielnice: Chełm, Śródmieście, Oliwa, Wrzeszcz Dolny, Piecki-Migowo. Co ciekawe, spośród nich tylko w Oliwie frekwencja była wyższa niż 14 proc., pozostałe po prostu mają licznych mieszkańców.

Źródło: pomorska.tv , trojmiasto.pl

Sprawozdanie Rady Dzielnicy Chełm za okres 2011 – 2015

W Radzie Dzielnicy Chełm jako jednostce pomocniczej Rady Miasta Gdańska działało 21 radnych. Odbyły się 24 sesje, na których podjęto 30 uchwał.

Uchwały podejmowane przez Radę Dzielnicy Chełm dotyczyły:

 • rozdysponowania środków budżetowych Rady Dzielnicy,
 • wygaśnięcia mandatów i powłowania nowych Radnych.

Rada Dzielnicy Chełm działa na obszarze bardzo rozległym. Rozciąga się od śródmieścia poprzez dzielnice Chełm, Orunię Górną i Mackowy oraz osiedle Kolorowe, Cztery Pory Roku, Moje Marzenie i okolice graniczące z gminą Pruszcz Gdański.

Większośc terenu Rady Dzielnicy zarządzana jest przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, deweloperów oraz Skarb Państwa. Działanośc Rady i jej inicjatywy moga byc realizowane tylko i wyłącznie na terenach należących do Miasta Gdańska. Na obszarze tym zamiekszuje około 48 tysięcy mieszkańców.

W okresie pierwszej kadencji wystawiono 61 wniosków z podziałem środków finansowych do wydziałów Urzędu Miasta w celu ich realizacji. Wnioski, czyli inicjatywy radnych i mieszkanców, dotyczyły realizacji potrzeb: placówek oświatowych, zwiększenia bezpieczeństwa, sportu, rekreacji i inwestycji na terenie obejmującym Radę Dzielnicy Chełm.

Budżet Rady Dzielnicy Chełm w okresie 2011 – 2014 wynosił 686 641 PLN, który przeznaczono na:

 • placówki oświatowe – 49%
 • inwestycje 21%
 • bezpieczeństwo 20%
 • sport i rekreację 8%
 • pomoc społeczną 2%

W ramach swojej działalności Rada Dzielnicy Chełm brała udział w spotkaniach z Zarządem Dróg i Zieleni oraz Wydziałem Programów Rozwojowych Urzędu Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska.

Do osiągnięc Rady mozna zaliczyc:

 • zmiana planu zagospodarowanie miejscowego z funkcji usługowej na zieleń użytkową placu przy ulicy Buczka, jak również reaktywowanie placu zabaw z siłownią napowietrzną,
 • instalacja monitoringu w pasie drogowym na odcinku od pętli Świętokrzyska do ulicy Sikorskiego z dużą pomocą i udziałem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdańska,
 • usprawnienie wyjazdu z ulicy Cebertowicza oraz inwestycje przy pomocy działów: Inżynierii Ruchu i Inwestycji oraz Utrzymania Zieleni Zarządu Dróg i Zieleni,
 • udział w pracach związanych z wykonaniem zejśc dla pieszych od ulicy Krzemowej do Diamentowej, oraz z Reformackiej do Stoczniowców przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdańska.

Radni Dzielnicy Chełm pełnili dyżury w siedzibie Rady wraz ze Strażą Miejską. Odbyło się 119 dyżurów, na którzych mieszkańcy zgłaszali sprawy m.in.:

 • porządku publicznego w rejonie zamieszkania,
 • bezpieczeństwa mieszkanców,
 • zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkół.

Rada Dzielnicy Chełm dziękuje wszystkim mieszkańcom za wsparcie, zaangażowanie i współpracę na rzecz naszej dzielnicy.

budżet

Zarejestrowani kandydaci na radnych do Rady Dzielnicy Chełm na kadencję 2015-2020

Wybory do Rad Dzielnic 2015

Miło nam poinformowac, że są już wszyscy zarejestrowani kandydaci na radnych Rady Dzielnicy Chełm:

lista-kandydatow

Przypominamy również, że zgodnie z nowym statutem Rady Dzielnicy głosowac można na jednego kandydata, a nie tak jak przy okazji poprzednich wyborów na tylu kandydatów ilu radnych przewiduje dana jednostka pomocnicza.

Wybory do danej rady dzielnicy są ważne, jeśli wzięło w nich udział co najmniej 5 % osób uprawnionych do głosowania. Z tego względu gorąco zachęcamy do głosowania na swoich kandydatów 22 marca 2015 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.gdansk.pl/start_nowy,2006.html