Dyskusja publiczna na temat studium

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 23 października do 21 listopada 2017 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu. 7 listopada odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.

W jakim kierunku będą rozwijać się dzielnice Gdańska? Gdzie może powstać najwięcej mieszkań? Czy znajdzie się miejsce na nowe drogi? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w studium opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska. Prace nad tym dokumentem są bliskie końca, a 7 listopada odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. Nie stanowi jednak prawa miejscowego. Zawiera generalne rozstrzygnięcia, które wiążą władze gminy podczas realizacji polityki przestrzennej. Nowe plany miejscowe, czyli dokumenty, które określają warunki inwestowania i w związku z tym dotyczą wszystkich mieszkańców, nie mogą naruszać jego ustaleń. To od zapisów zawartych w studium zależy, czy w mieście będą mogły powstać nowe osiedla mieszkaniowe, czy znajdzie się miejsce na nowe parki, zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy możliwy będzie rozwój uczelni i wzrost liczby miejsc pracy.

Pomysły na miasto
Dokument, nad którym obecnie trwają prace, jest już trzecim tego rodzaju gdańskim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone dziesięć lat temu. Intensywny rozwój miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowego studium. Zanim rozpoczęły się prace, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał Radę Studium – zespół fachowców zajmujących się różnymi kontekstami urbanistyki, który służył projektantom wsparciem merytorycznym. W proces powstawania opracowania od początku byli włączani mieszkańcy – brali udział w warsztatach, spotkaniach, dniach otwartych i seminariach. W sumie zorganizowano 94 różnego rodzaju działania, podczas których projektanci przedstawiali wizje rozwoju Gdańska, a mieszkańcy – swoje oczekiwania. – Studium stanowi efekt wspólnej pracy projektantów naszego Biura, Rady Studium oraz mieszkańców. Razem staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym. To niełatwe zadanie, ponieważ użytkownicy przestrzeni publicznej mają różne oczekiwania, często sprzeczne i rozmijające się z interesem ogólnomiejskim – mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Na etapie prac nad projektem gdańszczanie mieli też możliwość składania wniosków. Łącznie wpłynęło ich blisko tysiąc, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono.

Dyskusja publiczna już wkrótce
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 23 października do 21 listopada 2017 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Z dokumentami będzie można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro). 7 listopada o godz. 17:00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1) odbędzie się dyskusja publiczna, na którą Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta.
Więcej informacji nt. studium można znaleźć na stronie http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/studium.