Konferencja dla nauczycieli i rodziców pt. „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 – 15 lat?”

Konferencja dla nauczycieli i rodziców pt. „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 – 15 lat?”

Konferencja odbędzie się we wtorek 5 grudnia 2017r. w godzinach 15.00 – 19.15. w Domu Harcerza w Gdańsku ul. Za Murami.

Imienne zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: paula.p13@wp.pl

Informacje na temat wcześniejszych konferencji można znaleźć:

http://www.sp79.gda.pl/index.php/konferencje
https://www.facebook.com/13do15/