Akademia Językowa na Pomorzu

Celem projektu „Akademia Językowa na Pomorzu” realizowanego przez Centrum Szkoleniowe MASTERLANG przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego jest dostarczenie wsparcia w ramach podnoszenia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz językiem niemieckim. Projekt stanowi jeden z elementów zmian realizowanych na terenie województwa pomorskiego, których celem jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Podstawowym elementem projektu są 120-to godzinne kursy obejmujące szkolenia z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego zakończone międzynarodowym certyfikowanym egzaminem potwierdzającym zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kursy języka angielskiego zakończone zostaną egzaminem certyfikującym TOEIC (Test of English for International Communication).

Kursy z języka niemieckiego zakończone zostaną egzaminem certyfikującym WiDaF. Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście biznesowym, ogólnego środowiska pracy, jak i sytuacjach życia codziennego.

Kursy realizowane są w okresie od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2019. Odbywają się w różnych regionach województwa pomorskiego i terminach tak, by były w pełni dostosowane do potrzeb, możliwości i wygody uczestników.

Kursy prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomach:
• A1 oraz A2 (szkolenia dla początkujących)
• B1 oraz B2 (szkolenia dla średniozaawansowanych)
• C1 oraz C2 (szkolenia dla zaawansowanych).
W grupach 10-12 osobowych średnio 2 x w tygodniu po 2 godziny lub raz w tygodniu po 4 godz. z 15 min. przerwą po 2 godz.

Szczegóły i zapisy na stronie http://masterlang.pl/angielskinapomorzu/