Gdańska Koperta Życia Pomaga ratować życie Twoje i Twoich bliskich

Aby otrzymać własną Kopertę Życia weź udział w
spotkaniu organizowanym przez Gdański Ośrodek
Promocji Zdrowia, podczas którego dowiesz się o :
– idei Gdańskiej Koperty Życia,
– sposobach tworzenia i modyfikacji Karty Medycznej
– podstawach I pomocy medycznej oraz korzystania z
defibrylatora AED
– bezpłatnie otrzymasz własną Kopertę Życia

Szkolenie prowadzi ratownik medyczny

Klub „ALF” 08.02.2018
Ul. Dragana 25/26 godz. 17 00