Produkcja ceramiki na Chełmie od końca XVII do początku XIX w.

Historie Gdańskich Dzielnic to projekt Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, który składa się z trzech elementów, tj. prezentacji letnich wystaw plenerowych w gdańskich dzielnicach, jesiennych wykładów oraz publikacji naukowej zawierającej artykuły profesjonalnych historyków i historyków sztuki, które w zamierzeniu mają rzucać nowe światło na dzieje Miasto Gdańsk, ale także obejmować ich najnowszą historię.

Wykład dr Barbary Pospiesznej i dr Mirosława Marcinkowskiego poświęcony będzie produkcji ceramiki. Autorzy zaprezentują mnóstwo ilustracji, na podstawie których omówią proces produkcji lokalnych wyrobów. Dowiemy się nie tylko o tym ilu garncarzy zamieszkiwało Chełm, jakie koszty związane produkcja ponosili, ale także co produkowali. Odpowiedź na to ostanie zagadnienie nie ogranicza się tylko do użytkowej ceramiki, np. dzbanów, ale także kafli piecowych. W produkcji tych ostatnich chełmscy zdunowie skutecznie konkurowali z gdańskimi mieszczanami zrzeszonymi w cechu. Dlaczego tak się działo? Warto przyjść i posłuchać.

Charakterystyczne zdobienia, stosowana przez garncarzy z Chełmu kolorystyka niekiedy znajdowała się na naczyniach ceramicznych przeznaczonych ściśle dla górnych warstw społecznych. Świadczą o tym zachowane pomorskie filiżanki do picia kawy. Mało kto jednakże zdaje sobie sprawę, że „stolcemberskie” wyroby najpewniej wywarły szerszy wpływ na sposób ornamentowania naczyń kaszubskich.

21 listopada w godzinach 18:00 – 19:30

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gdańsku i Gimnazjum nr 3

projekt współfinansowany jest przez Radę Dzielnicy Chełm